Traže se nestale djevojčice Nevena i Milena Ilić (Sukara)

 

Milena (2003.) i Nevena (2005.) su po Presudi o razvodu pripale ocu na starateljstvo, unatoč mišljenju Centra za socijalni rad Brčko. Od razvoda, otac Stanimir Ilić majku onemogućava u viđanju i kontaktu s djecom, te ga je zbog toga općinski sud Brčkom u drugom mjesecu 2013. osudio na Uslovnu kaznu od godinu dana, a zbog Oduzimanja djeteta ili maloljetnika.
29.03. 2013.,(informacija dobivena iz Državne Granične Službe BiH) otac je djecu bez ikakve naznake i informacije odveo izvan zemlje. Po informacijama koje je majka dobila od Ministarstva Pravde BiH, djeca se navodno nalaze u gradu Tarbes u Francuskoj, no je li zaista tako ne može se znati budući da ih majka nije ni vidjela ni čula od tada. Ne zna niti kako su djeca, jesu li žive i zdrave niti ima ikakve informacije o njima. Majka od tada pokušava na sve moguće pravne načine doći do djece.
20.02.2014. Presuda Osnovnog Suda u Doboju je da “nema izmjenjenih uslova i osnove za Izmjenu odluke o starateljstvu”. Sud u Doboju je nadležan, jer je to zadnje prijavljeno mjesto prebivališta oca. Centar u Doboju, kao početna institucija koja bi trebala reagirati kad su djeca u pitanju, se odnosi veoma nezainteresirano u odnosu na ovaj slučaj, ne obrazlažući kako su djeca dobila pasoše u Doboju i pored pismene izjave majke da nije saglasna sa izdavanjem pasoša, zbog straha da će otac odvesti djecu izvan zemlje, što se i dogodilo. Tužilaštvo Doboj je također obavješteno, ali majka nema informaciju dokle je došlo u istrazi.
Prijatelji majke Sanje Sukare pokušavaju pomoći i napravili su stranicu na facebooku “Traže se djevojčice Nevena i Milena Ilić – Sukara” jer žele da informacija da majka traži djecu nekako dođe ponajprije do djevojčica, a također žele i senzibilizirati javnost i privući pozornost medija u nadi da će medijska pozornost pokrenuti nadležne državne službe da konačno krenu raditi na ovom slučaju te da lociraju djecu i pokrenu daljnje korake.
Primarni cilj ove akcije je saznati gdje su djeca, jesu li su žive, zdrave, s kim borave, tko se brine o njima, zatim da uspostave regularan i kontinuiran kontakt s majkom.

U Rješenju o viđanju, izdatom od Centra Doboj, između ostalog stoji:
“Točka 6. Obavezuju se roditelji da poštuju određene termine i maloljetnu djecu predaju i vrate u predviđeno vrijeme na predviđeno mjesto (ispred tržnog centra Bingo Doboj), TE DA SE DJECI OMOGUĆI TELEFONSKI KONTAKTI S RODITELJEM S KOJIM TRENUTNO NE BORAVE.”
Dakle, primarni cilj je naći djecu i omogućiti im kontakt s majkom stoga prijatelji, obitelj i majka Sanja apeliraju na sve da se pridruže potrazi.

Facebook: Traže se djevojčice Nevena i Milena Ilić – Sukara
Twitter: NevenaiMilena
Google+: Nevena Milena

Oglasi