Francuska i BiH NE POŠTUJU prava djece!

 

Što radi država BiH za svoje državljanke Milenu i Nevenu Ilić, a kao potpisnica Povelje o zaštiti dječjih prava i drugih konvencija? – NIŠTA!!
Što radi Francuska, neka Europska kulturna i razvijena država i također potpisnica silnih povelja, kako bi zaštitila prava djevojčica, koje su također i njihove državljanke? – NIŠTA!!
Koja su prava ovih djevojčica, imaju li one ikakva prava, tko njih štiti, tko ih išta pita, kako je moguće da živimo u ovako svirepom društvu???

Možemo se tužakati i povlačiti po sudovima do sudnjeg dana – sve to samo njima dvjema otežava situaciju, sve se ovo moglo i trebalo riješiti odmah po prijavku nestanka – BiH traži od Francuske da se djeca lociraju te se ODMAH s njima uspostavi kontakt, ako ne s majkom koja ima zakonsko pravo na kontakt s djecom, onda s bilo kojim članom obitelji ili predstavnicima institucija koje se bave ovakvim slučajevima. Nakon toga se pokreću procesi koji su potrebni – prije svega proces protiv oca koji je djecu odveo i time prekršio sudsko rješenje o kontaktu i viđanju djece s majkom, a potom svi ostali koji su potrebni.

15 MJESECI NITKO OD ODGOVORNIH OSOBA S KOJIMA SE KONTAKTIRA U FRANCUSKOJ NIJE NAŠAO ZA SHODNO DA KAŽE – EVO, DOVEST ĆEMO DJECU U CENTAR ZA SOCIJALNI RAD I USPOSTAVIT ĆE S MAJKOM ZAKONSKI OSIGURAN, PO SVIM MEĐUNARODNIM POVELJAMA, KONTAKT. N I T K O!!!

NITKO NIJE UPITAO DJECU ŠTO ONE ŽELE, ONE NEMAJU NIKAKVA PRAVA, OSIM NA PAPIRU, PITA SE SAMO OTAC, A ON ODBIJA KONTAKT DJECE S MAJKOM JER SE, KAKO SAM KAŽE “PLAŠI ZA SVOJ ŽIVOT”?!?!?!!!

Čemu sve te povelje, sve te udruge i institucije, čemu sve to kada su toj birokraciji djeca samo predmet u ladici?
Zašto majka mora uopće pokretati proces o kontaktu s djecom, po treći put, kada već postoji sudska odluka o kontaktu s djevojčicama? Kako je moguće da država Francuska NE POŠTUJE zakonske odluke Bosne i Hercegovine?

Zašto ne postoji univerzalni, jedinstveni zakon za sve zemlje po kojem se postupa u ovakvim slučajevima a koji će prvenstveno brinuti samo o dobrobiti djece?

 

Facebook stranica: Traže se djevojčice Nevena i Milena Ilić – Sukara
Twitter: NevenaiMilena
Google+: Nevena Milena
Mail: nevenaimilena@gmail.com
Majka Sanja: sanjasukara@gmail.com

Oglasi