Jesu li imalo važni osjećaji naše djece?

 

Za sve odrasle osobe koje se nalaze na pozicijama u kojima odlučuju o sudbinama djece, na njihovu vlastitu odgovornost:
Prema podacima državne granične službe BiH, Milena je imala samo 9 i po godina, a Nevena nije imala niti 8 godina kada su 29.3.2013. odvedene protiv svoje volje iz Bosne i Hercegovine u kako je kasnije potvrđeno, Francusku. Pokušajte vi odrasli, vi stručnjaci, političari, rukovodioci, ministri, socijalni radnici i ostali, bar na jednu minutu ući u kožu tih dviju malih djevojčica….kako su se one tada osjećale?

Zamislite da ste ponovno mala djeca i da ste u jednom trenu prisiljeni otići iz okoline koju poznajete, od svih prijatelja i rođaka, od vlastite majke u stranu zemlju, gdje nikoga ne poznajete, čak ni taj strani jezik ne znate. Zamislite da ste malo dijete i da znate da možda više nikada nećete zagrliti vlastitu majku….ni kada budete sretni, ni kada budete tužni, ili čisto bez razloga, odvedeni ste od majčinih ruku koje su vas grlile, milovale po kosi, od njenog glasa, od njenog smijeha, od njenog mirisa….
Pitamo vas – možete li zamisliti bar na tren taj osjećaj?

Imate li vi majku, volite li ju i danas, sjećate li se koliko vam je bila potrebna kada ste bili mali, koliko vam, ako više nije s vama, i danas nedostaje? Pa eto, prilikom svake vaše odluke ili promišljanja, zamislite da je vas netko odveo od majke i pokušajte osjetiti kako se osjećaju ove dvije djevojčice, ni krive ni dužne.

Možda vam ne paše što vas prozivamo, sve vas skupa, sve odgovorne osobe iz Bosne i Hercegovine i Francuske, što do sada ništa niste učinili kako bi Milena i Nevena dobile šansu da se makar telefonom jave majci koja ih je rodila, dojila, presvlačila, ljubila i grlila, koju ONE VOLE!. O da, istina boli, ali ova tužna istina najviše boli i pogađa upravo njih dvije, one su najveće žrtve, one ispaštaju svakog dana. Ne pitamo vas ni za oca, ni za majku, pitamo vas – što se učinili za Nevenu i Milenu?
Postoji li zakon kojim se reguliraju ovakve situacije? Postoji li ikakva žurnost postupaka u situaciji kada jedan roditelj NE DOZVOLJAVA DJECI DA SE JAVE DRUGOM RODITELJU?

Pitamo također:

  • Kako je moguće da jedan roditelj koji onemogućava vlastitoj djeci kontakt s drugim roditeljem, a po presudi bi to morao, mirno boravi u drugoj državi?
  • Kako je moguće po zakonu da otac ima pravo poštivati presudu o starateljstvu, a ne poštivati presudu o kontaktu djece s drugim roditeljem?
  • Je li u BiH i Francuskoj poštivanje zakona i presuda proizvoljno, kako se kome prohtije i bez posljedica?
  • Je li u BiH pokrenut proces preispitivanja presude po kojoj je starateljstvo dodjeljeno ocu, a na osnovu PONOVLJENOG krivičnog djela onemogućavanja kontakta drugog roditelja s djecom?

Jedan roditelj koji ima starateljstvo, u ovom slučaju otac, po vama ima pravo odvesti djecu, i ne dozvoliti djeci kontakt s drugim roditeljem, ili drugim članovima obitelji bez ikakvih sankcija? Pa čemu onda u “Konvenciji o kontaktu koji se tiče djece” dokumenta vijeća Europske Unije čije su potpisnice i Bosna i Hercegovina i Francuska stoji:

Član 4 – Kontakt između djeteta i njegovih roditelja
1. Dijete i njegovi roditelji imaju pravo da steknu ili održavaju redovan kontakt jedni s drugima. ”
Član 6 – Pravo djeteta da bude obaviješteno, konsultovano i da izražava svoje mišljenje
1. Dijete, za koje se, prema domaćem zakonu, smatra da ima dovoljnu moć rasuđivanja, ima sva prava, osim u slučaju da se to pokaže suprotno njegovim najboljim interesima:
– da prima sve relevantne informacije;
– da ga konsultuju;
– da izražava svoje mišljenje.
2.Dužna pažnja se mora posvetiti tim mišljenjima i iskazanim željama i osjećajima djeteta.

Zašto se ne poštuju potpisane konvencije i zašto su prava djece MANJE VAŽNA OD PRAVA ODRASLIH???

Zašto ne postoji jednistveni zakon po kojem se po HITNOM postupku prije svega utvrđuje psiho-fizičko stanje djece, te se o tome obavještava roditelj s kojim djeca nemaju kontakt, te zašto ne postoji HITNI postupak uspostavljanja kontakta djece s roditeljem s kojim ne borave, prije svih tih ostalih procedura?

Shvaćate li vi svi, da su u pitanju mala djeca, u pitanju su njihove potrebe i osjećaji, nihov pravilan rast i razvoj, one nisu predmeti, akti i spisi, one su živa ljudska bića! One trebaju svoje roditelje, one trebaju svoju majku, zašto dozvoljavate da prolaze kroz ovo bez jednog jedinog kontakta s majkom već 15 mjeseci?

Zašto dozvoljavate da Nevena i Milena pate???????

Facebook stranica: Traže se djevojčice Nevena i Milena Ilić – Sukara
Twitter: NevenaiMilena
Google+: Nevena Milena
Mail: nevenaimilena@gmail.com
Majka Sanja: sanja.sukara@gmail.com

 

Oglasi