Obavijest o lažnoj mail adresi koja ne pripada majci Sanji Sukari

 

Obavijest za sve prijatelje, poznanike i suradnike majke Sanje Sukare, malverzacijama i podmetanjima nikada kraja – ukoliko ste ikada primili mail s adrese sanja.sukara@YAHOO.COM, ta mail adresa nije nikada bila Sanjina, niti je sada!

Ispod Sanjine poruke na tri jezika, pogledajte komentar upućen s lažnog profila u kojem se navodi da je osoba koja se lažno predstavlja primala poruke s te adrese koja nije Sanjina.

Dragi Svi,
ako je bilo ko primio/la mail sa adrese sanja.sukara@YAHOO.COM, obavještavam da to NIJE moja adresa, nije nikada ni bila i da eventualno napisano i poslato, ne iskazuje ni moj stav, ni mišljenje o bilo čemu.
Moja free mail adresa je navedena javno na stranici o djeci (gmail.com).

Dear All,
just to let you know, that e-mail address sanja.sukara@YAHOO.COM has nothing to do with me. Be aware, that anything eventually written or sent from mentioned mail address, doesn’t express my position nor opinion. My free mail address is at gmail.com.

Mes chers,
si quiconque de vous ait reçu le e-mail parvennu de l’adresse sanja.sukara@YAHOO.COM, je vous informe que CE N’EST PAS MON ADRESSE, elle ne l’a jamais été et tout ce qui avait eventuellement été préalablement écrit ou envoyé, ne demontre nullement mon avis, ni mes pensées sur quoi que ce soit. Mon adresse figure sur la page relative à mes enfants (gmail.com).

mail

Oglasi