Zašto još nije doneseno rješenje o načinu viđanja majke Sanje s kćerkama u Francuskoj?

 

21.07.2015. je trebalo biti doneseno rješenje koje bi reguliralo viđanje i kontakte između majke Sanje Sukare i njenih kćerki Milene i Nevene. Spomenuto rješenje do danas nije doneseno, imamo samo obavijest da se odgađa donošenje presude na neodređeni period. Ono što nas sve kopka danima je – zašto? Koje su to nove činjenice koje su spriječile donošenje ovog rješenja?

Mi možemo samo nagađati, no vjerujemo da se francuski sud našao u vrlo složenoj situaciji. Naime, otac koji je oteo djevojčice je u Bosni i Hercegovini već osuđen zbog onemogućavanja kontakta između majke i kćerki, osuđen je na uvjetnu kaznu u trajanju od godine dana zbog Krivičnog djela oduzimanja djeteta ili maloljetnika. Uvjetna kazna, svima nam je poznato, znači da ne smije ponoviti isto krivično djelo jer ako ga počini, čeka ga zatvorska kazna. Onog trena kada je ova odluka postala pravosnažna, otac je uzeo djevojčice i odveo ih iz BiH čime je direktno kriv za ponavljanje istog (ne)djela. O ovome Tužilaštvo Doboj vodi istragu već više od dvije godine, jer im je potreban čvrst i istini odgovarajući dokaz u vidu Izvještaja i svjedočenja Centra za socijalni rad Doboj. Naravno, ništa se na tom planu ne radi u BiH, mutne vode su u pitanju, jer za ovaj nerad i nemar nema objašnjenja.

No vratimo se na početak, u kakvoj je sada situaciji sud u Francuskoj? Oni bi trebali donijeti rješenje o načinu viđanja i komunikacije između majke i djevojčica, čime bi de facto, prešli preko činjenice da je otac djevojčica osuđenik na uvjetnu kaznu za počinjeno kriminalno djelo kao i činjenice da je kazneno djelo PONOVIO. Na ovaj bi način zanemarili rješenje doneseno u drugoj državi, što je protuzakonito, a osim toga, to je protivno namjerama da sud djeluje tako da donosi rješenja u najboljem interesu za djecu. Sud u Francuskoj je očito svjestan da se radi o paradoksu, jer sve pravosnažne presude države Bosne i Hercegovine MORA jednako poštivati.

U svakom slučaju, mi smo uvjereni da sud u Francuskoj nije još uvijek donio rješenje upravo iz ovih razloga, upravo zato jer djeluje u najboljem interesu djece, za razliku od sudova i tužilaštva u BiH koji ne rade apsolutno ništa. Stoga i dalje strpljivo čekamo razvoj događaja, i uvjereni smo da su prava ovih djevojčica konačno uvažena onako kako to treba biti, što izuzetno cijenimo.

Facebook stranica: Traže se djevojčice Nevena i Milena Ilić – Sukara
Twitter: NevenaiMilena
Google+: Nevena Milena

Oglasi