20. studeni/novembar – Međunarodni dan prava djeteta

 

Svjedočimo velikoj tragediji – djeca na papiru imaju točno definirana prava, no ona se svakodnevno krše i to sve više i više unatoč civilizacijskom napretku. Stoga pomalo apsurdno izgleda to što se svake godine obilježava dan prava djeteta te ističe kako se time želi se senzibilizirati javno mnijenje te utjecati na ustanove kako bi zaštitile djecu od zlouporabe, nasilja i raznih oblika diskriminacije.  

Nažalost, postoje djeca kojoj su uskraćena osnovna životna prava, danas djeca ratuju, koriste se kao roblje, iskorištavaju se seksualno, iskorištavaju se u trgovini ljudima, prisiljavaju se na prostituciju, krađu i prosjačenje. S pravom se može reći da su djeca danas najugroženija bića na svijetu. Zašto je to tako i tko je za to odgovoran?

Prava djeteta su jasno definirana, a i da nisu, zdrav razum nalaže da se najranjivija bića trebaju štititi od sveg lošeg što postoji, no unatoč tome, unatoč zakonima, pravima i konvencijama, prava djeteta su ozbiljno ugrožena, a za to smo svi jednako krivi. Oni koji upravljaju svijetom donose zakone kojih se sami ne pridržavaju, ili žmire na jedno oko pri pogledu na kršenja prava djeteta, najčešće zbog profita i raznih političkih dogovora, a mi smo krivi jer ne ističemo dovoljno povrede prava djeteta na mirno i sretno djetinjstvo te pravilan rast i razvoj. Svi smo skupa dužni svojim postupcima utjecati na pozitivne promjene u svijetu, kako bi djeci osigurali njihova prava, dužni smo jasno i glasno ukazivati na svaku nepravdu.

Konvencija o pravima djeteta je pravni akt koji ima snagu zakona i obvezuje sve države potpisnice na pridržavanje njezinih odredaba. Dakle, odgovornost nas odraslih je da osiguramo da se svaki članak konvencije poštuje i provodi, a dužnost nam je da ukazujemo na svako kršenje prava djeteta. Svijet će postati bolje mjesto za život djece samo ako ćemo ga mi takvim napraviti. Zaštitimo djecu!

Nevena Milena

Facebook stranica: Traže se djevojčice Nevena i Milena Ilić – Sukara
Twitter: NevenaiMilena
Google+: Nevena Milena

 

Oglasi